Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  HI.UB.13.282.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Himarë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.