Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G2-N5-02.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vlorë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.