Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod K2-AR1-02.
Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.
Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al