Ju bëjmë me dije se Bashkia Mirditë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod MR_N_NAR4_11/3.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Mirditë , ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.