Në datën 14 Shtator, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, organizoi workshopin #1, me pjesëmarrjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 13 grupeve të punës nga universitetet partnere, akademikë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Gjeologjisë, Departamenti i Gjeografisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Fondi i Financimeve dhe Investimeve në Turizëm, si edhe ekspertë të tjerë të ftuar për të dhënë kontributin e tyre për modelet e zhvillimit të 100+ fshatrave.

Workshopi i Akademisë 100+ Fshatrat vjen në vijim të punës së nisur në muajin Gusht 2018 dhe gjetjeve në terren nga grupet e punës, për hartimin e modeleve të zhvillimit të Fshatrave, në bashkëpunim të ngushtë me stafet akademike dhe studentore të Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Polis, Universiteti Epoka, Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Objektivi kryesor i këtij ëorkshopi ishte njohja me analizën e situatës bazë në terren si dhe indiciet e para të modeleve të zhvillimit, dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë aktorët pjesëmarrës.

Krahas prezantimeve, të cilat u transmetuan ‘live’ në kanalin Shqipëria2030/AKPT, u zhvilluan edhe diskutime sipas temave të veçanta, me kontributin e specialistëve të fushave nga institucionet publike përkatëse dhe universitetet.

Workshop #2 pritet të zhvillohet në datën 23 Tetor, dhe objektivi i tij do të jetë njohja me draftet e para të modeleve të zhvillimit të fshatrave dhe projekt-propozimet konkrete.