Ministrja Gjermeni ka nxjerrë një udhëzim të dytë mbi zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, i cili shpjegon hyrjen në fuqi të tyre dhe veprimtarinë e bashkive në periudhën e ndërmjetme nga miratimi final në Këshillin Kombëtar të Territorit deri në botimin e plotë të dokumentacionit të miratuar në Regjistrin e Integruar të Territorit.

Udhëzimin nr 1, datë 16.03.2017 dhe Udhëzimin  nr.2, datë 14.04.2017 gjenden këtu : 

Udhëzim nr.1 datë 16.03.2017

Udhëzim nr.2 datë 14.04.2017