Ju bëjmë me dije se Bashkia Kurbin ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  MA-UB-080.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kurbin, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.