Ju bëjmë me dije se Bashkia Elbasan ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/143.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në LINK këtë  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Elbasan, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.