Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod HI.UB.3.1189.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Himarë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.