Njofton se në datën 11.01.2021, do të zhvillohet konsultim publik me grupet e interesit, për çështjet që do të trajtohen në raportin e Vlërsimit Strategjik Mjedisor