Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod LU.UB.3.345.


Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.


Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Himarë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al