Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Shkodër

  

388E3C