Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 20: Zvërnec - Kaninë - Tragjas - Drashovicë - Plloçë

388E3C