Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 19: Saraqinishtë - Labovë e Sipërme - Nepravishtë - Sotirë

388E3C