Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 16: Cakran - Siqec - Luar - Hekal - Kalivaç

388E3C