Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 14: Arrëz - Borovë - Rehovë - Nikolicë

  • Rajon

    • Arrëz

    • Borovë

    • Rehovë

    • Nikolicë

388E3C