Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 13: Boboshticë - Voskopojë - Drenovë - Dardhë

388E3C