Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 11: Qafë Dardhë - Roshnik - Kapinovë - Blezënckë - Sotirë

388E3C