Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 7: Laknas - Prezë - Marikaj - Shetaj - Radë

388E3C