Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 5: Rabdisht - Radomirë - Zerqan - Gur i Bardhë

388E3C