Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

LOT 2: Lëpushë - Razëm/ Vrith - Theth - Drisht - Zogaj

388E3C