Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT