Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr.831, datë 28.12.2023 "Për miratimin e planit të menaxhimit të zonave arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit, 2023–2030"

VKM Nr. 827, datë 28.12.2023 "Për deklarimin si pasuri kulturore e paluajtshme “Qendër historike” të një zone në qytetin-muze të Beratit, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj"

VKM Nr. 730, datë 13.12.2023 "Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme e zonave arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Sarandës, “Kalasë së Lëkurësit” e “Manastirit të 40 Shenjtorëve”, dhe miratimin e zonimit të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre."

VKM Nr. 764, datë 20.12.2023 "Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme e zonave arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Sarandës, “Kalasë së Lëkurësit” e “Manastirit të 40 Shenjtorëve”, dhe miratimin e zonimit të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre."

VKM-në Nr. 637, datë 15.11.2023 "Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme e zonës arkeologjike “a” të Gradishtës së Selcës, Bashkia Pogradec, miratimin e zonimit dhe planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj"

VKM Nr. 438 date 22.06.2022 "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te Integruar te Ansamblit Historik te Pallatit te Brigadave"

VKM Nr. 771, datë 30.9.2020 “Për Deklarimin Pasuri Kulturore të “Qendrës Historike” të Qytetit të Shkodrës, përcaktimin e Zonës Mbrojtëse të saj dhe miratimin e Planit për Ruajtjen, Mbrojtjen dhe Administrimin e tyre"

VKM Nr. 729, datë 16.9.2020 “Për deklarimin Pasuri Kulturore “Qendër Historike”të Fshatit Kaninë, Zonës Mbrojtëse të saj, dhe Miratimin e Planit për Ruajtjen, Mbrojtjen dhe Administrimin e tyre”

VKM Nr. 583 date 22.07.2020 "Per miratimin e Planit te Menaxhimit te Parkut Kombetar te Butrintit"

VKM nr. 399, datë 13.5.2020 "Për përcaktimin e kufijve të Parkut Arkeologjik Durrës"

VKM Nr. 60, datë 29.1.2020 “Për deklarimin pasuri kulturore “ansambël historik urban”, zonës mbrojtëse të tij, dhe zonës arkeologjike “b”, të fshatit voskopojë dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”

VKM Nr. 786, datë 26.12.2018 “Për miratimin e Zonave Arkeologjike A dhe B të qytetit të Durrësit dhe të Planit për Ruajtjen, Mbrojtjen dhe Administrimin e tyre”

VKM Nr. 582, datë 3.10.2018 “Për deklarimin e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës, përcaktimin e Zonës Mbrojtëse të saj dhe miratimin e Planit për Ruajtjen, Mbrojtjen dhe Administrimin”

VKM Nr. 733, datë 8.12.2017 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Theth, Shkodër e të Zonës së Mbrojtur përreth saj dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj”

VKM Nr. 207, datë 15.3.2017 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Korçës dhe miratimin e Rregullores për Mbrojtjen, Konservimin e Integruar dhe Administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth”

VKM Nr. 54, Datë 25.1.2017 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Rehovë, Ersekë dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth”

VKM Nr. 32, datë 18.1.2017 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Përmetit dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të Zonës së mbrojtur përreth”

VKM Nr. 776, datë 2.11.2016 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Bënjë dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth

VKM Nr. 636, datë 7.9.2016 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Qeparo dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth

VKM Nr. 30, datë 20.1.2016 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Vuno dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj të Zonës së Mbrojtur përreth”

VKM Nr.29, datë 20.1.2016 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Fshatit Dhërmi dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth”

VKM Nr. 28, datë 20.1.2016 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Himarës dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth”

VKM Nr. 619, datë 7.7.2015 “Për Shpalljen “Qendër Historike” të një Zone në Qytetin e Gjirokastrës dhe miratimin e Rregullores “Për Mbrojtjen, Konservimin e Integruar dhe Administrimin e Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur në Qytetin e Gjirokastrës”

VKM Nr. 554, datë 18.6.2015 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Pogradecit dhe miratimin e Rregullores për Administrimin e saj”

VKM Nr. 767, datë 12.11.2014 “Për Shpalljen “Qendër Historike” të një zone në Qytetin-Muze të Beratit dhe miratimin e Rregullores “Për Mbrojtjen, Konservimin e Integruar, Administrimin e “Qendrës Historike”dhe Zonës së Mbrojtur të Qytetit të Beratit”

VKM Nr. 249, datë 30.4.2014 “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 396, Datë 31.3.2005, të Këshillit Të Ministrave, “Për miratimin e kufijve dhe Rregullores së Administrimit të Parqeve Arkeologjike të Shkodrës, Lezhës, Apolonisë, Bylisit, Amantias, Orikumit, Antigonesë, Finiqit Dhe Butrintit”, të ndryshuar

VKM Nr.396, datë 31.3.2005 “Për miratimin e Kufijve dhe të Rregullores së Administrimit të Parqeve Arkeologjike të Shkodrës, Lezhës, Apolonisë, Bylisit, Amantias, Orikumit, Antigonesë, Finiqit dhe Butrintit”

VKM Nr.752, datë 11.11.2004 “Për shpalljen “ANSAMBËL Historik” dhe “Zonë e Stimuluar” të Pallatit të Brigadave dhe të Parkut të tij”

VKM nr.795, datë 26.11.2003 Për ngritjen, përbërjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Përhershëm të Vlerësimit të Objekteve të Trashëgimisë Kulturore, në pronësi private, të luajtshme dhe për kriteret shkencore e procedurat e vlerësimit të këtyre objekteve