Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Tiranë Shkozë

 

Hartuar nga Bashkia Tiranë.

9acccd