Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 23.10.2019 Vendim nr.20 “Për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në fuqi, pas miratimit të hartës së përditësuar të kufijve administrativo-territorialë për njësitë e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar me vendimin nr.Dt. 23.10.2019 Vendim nr.20 per percaktimin e menyres se zbatimit te PPV ne fuqi, pas miratimit te hartes se perditesuar te kufijve administrativo-territoriale per njesite e veteqeverisjes vendore.Dt. 23.10.2019 Vendim nr.3 Për miratimin e nismës për hartimin e PDZRK në Bregdet: Baks-Rrojll,Rana e Hedhur-Port Shëngjin,Grykë-Derdhja e Ishmit,Tale dhe SpilleDt. 23.10.2019 Vendim nr.1 Për miratimin e rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia TiranëDt. 03.09.2019 Vendim nr.2 per miratimin e nismes per hartimin e PDZRK per 4 njesi strukturore ne jug te qytetit Shengjin, Bashkia LezheDt. 03.09.2019 Vendim nr.1 per zgjerimin e siperfaqes se Parkut te malit te TomorritDt. 12.07.2019 Vendim nr.1 Për miratimin PDZRK Gropa e Portës, Fushë Okol, Qafë Thorë në afërsi të fshatit Bogë, Malësi e MadheDt. 17.05.2019 Vendim nr.6 Për miratimin e dokumentit të nismës për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial në Fushën e Menaxhimit të Mbetjeve të NgurtaDt. 17.05.2019 Vendim nr.5 Për miratimin e rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia KorçëDt. 17.05.2019 Vendim nr.4 Për miratimin e rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia VlorëDt. 17.05.2019 Vendim nr.3 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia VorëDt. 17.05.2019 Vendim nr.2 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia KolonjëDt. 17.05.2019 Vendim nr.1 Për miratimin e nismës për hartimin e PDZRK Gropa e Portës, Fushë Okol, Qafë Thorë në afërsi të fshatit Bogë, Malësi e MadheDt. 27.02.2019 Vendim nr.12 Për miratimin e lejeve të Zhvillimit/Ndërtimit nga autoritetet e zhvillimit të territorit, në njësitë që i përkasin sistemeve urban (UB), bujqësor (B) dhe natyror (N)Dt. 27.02.2019 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Belsh