Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr.09
Datë13.01.2009
EmërtimiPër miratimin e studimit urbanistik pjesor per "Zone Tregtare" me siperfaqe 18.6 Ha, ne territorin brenda studimit urbanistik te zones ne perendim te qytetit të Tiranës
StatusiNë fuqi
Dokumente

Vendimi nr.09 KKT dt 13.01.2009

Plani i Zonimit Funksional

Harta e rrjetit rrugor

Zonimi Funksional

Rregullore