Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 27.10.2009 Vendim Nr.1 Për miratimin e detyres se projektimit ne zonen 8A dhe 3 ne Gjirin e Lalzit, studim urbanistik pjesor dhe sheshit te ndertimit per " Kompleks turistik rezidencial, hotelier dhe sherbim ne prone te shoqerise OMNIX AlbaniaDt. 21.07.2009 Vendim Nr.1 Për miratimin e studimit urabanistik pjesore per objektin "Fabrika e cimentos" ne komunen Balldre, Qarku LezheDt. 21.07.2009 Vendim Nr.2 Për miratimin e studimit urabanistik dhe sheshit te ndertimit per HEC "Rapun 1" dhe " Rapun 2" ne fshatin Dorez dhe Gizavesh, Komuna qender Librazhd, rrethi LibrazhdDt. 21.07.2009 Vendim Nr.4 Për miratimin e studimit urabanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin "Fabrika e cimentos", Komuna Bushat, Qarku ShkoderDt. 21.07.2009 Vendim Nr.6 Për miratimin e planit te pergjithshem rregullues te fshatit VoskopojeDt. 21.07.2009 Vendim Nr.8 Për miratimin e detyres se projektimit per planin e pergjithshem rregullues te qytetit te CerrikutDt. 21.07.2009 Vendim Nr.9 Për miratimin e detyres se projektimit per planin e pergjithshem rregullues te qytetit te PerrenjasitDt. 21.07.2009 Vendim Nr.10 Për miratimin e detyres se projektimit per studimin urbanistrik te krastes se madhe, qarku ElbasanDt. 21.07.2009 Vendim Nr.11 Për miratimin e detyres se projektimit per hartimin e planit te pergjithshem rregullues te qytetit te GramshitDt. 21.07.2009 Vendim Nr.12 Për miratimin e detyres se projektimit per hartimin e planit te pergjithshem rregullues te qytetit te LibrazhditDt. 21.07.2009 Vendim Nr.17 Për miratimin e studimit urbanistik pergjate rruges se Rinasit, qafa e Kasharit-Rinas, ne fshatin Fushe-Preze, komuna Preze, qarku TiraneDt. 14.07.2009 Vendim Nr.1 Për miratimin e sheshit te ndertimit per hidrocentralin e Ashtës, në Komunen Bushat, Qarku ShkodërDt. 14.07.2009 Vendim Nr.2 Për miratimin e masterplanit për zhvillimin e integruar të zonës energjetike dhe industriale të Porto Romanos- Durrës, infrastruktura dhe vija kufizuese e sajDt. 14.07.2009 Vendim Nr.3 Për miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit për depozitat bregdetare të Karaburunit në Porto Romano, për shoqerinë "ANOIL"Dt. 14.07.2009 Vendim Nr.4 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor dhe sheshit të ndertimit per objektin "Kompleks rezidencial" ne fshatin Lundër, Komuna FarkëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.6 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor për parkun logjistik industrial, LaknasDt. 14.07.2009 Vendim Nr.7 Për miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin "Fabrike per prodhim, paketim dhe tregtimin e produkteve blektorale", në fshatin Peze e vogël, TiranëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.8 Për miratimin e lejes së sheshit të ndertimit per objektin "Tirana Bsiness Park" me sip.210 566 m2, në komunën PrezëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.9 Për miratimin e lejes së sheshit të ndertimit per godinë 1,2,3 dhe 6 kate me destinacion hotel dhe 1 kat parkim nën tokë, me sip.17 330 m2,pranë aeroportit "Nënë Tereza",në fshatin Fushë Prezë, komuna PrezëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.10 Për miratimin e lejes së sheshit të ndertimit për pastrimin mjedisor të territorit të uzinës së Sodë p.v.c. VlorëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.11 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor të zonës Qesarakë, në Komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.12 Për miratimin e studimit urbanistik të zonës me përparësi zhvillimin e turizmit Radhimë-OrikumDt. 14.07.2009 Vendim Nr.13 Për detyrë projektimi, studim urbanistik pjesor dhe shesh ndërtimi për objektin "Fabrikë për riciklimin e mbetjeve plastike" me sipërfaqe sheshi 6753 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 2073 m2 në Komunën Bilisht, Qarku KorçëDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 14.07.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në fshatin Lanabregas në komunën Dajt, në Qarkun e TiranësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.1 Për miratimin e detyrës së projektimit për planin e përgjithshëm rregullues të qytetit të PeqinitDt. 13.01.2009 Vendim Nr.2 Për miratimin e detyrës së projektimit për planin e përgjithshëm rregullues të plazhit të DivjakësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.3 Për miratimin e Studim-Projektim fizibiliteti dhe projekt zbatimi i rrugës Lushnje- BeratDt. 13.01.2009 Vendim Nr.4 Për miratimin e projekt - idesë së rrugës që lidh rrugën transballkanike në qytetin e Vlorës me superstradën Fier- VlorëDt. 13.01.2009 Vendim Nr.5 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor për objektin "Kompleks blektoral për rritje viçash" ne fshatin Shënepremte, në rrethin e LushnjësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.6 Për miratimin e sheshit dhe lejes së ndertimit të objektit "Dallgëthyesi" i portit të shkarkimit te lëndëve djegese ne Porto- Romano, DurrësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.7 Për miratimin e planit të përgjithshëm për vendosjen e komplekit të hidrocendtraleve të Tërnoves dhe Zall Bulqizës ne komunen Zerqan, Qarku Dibër, si dhe shesheve të ndërtimit të tyre për shoqerinë "Teodori 2003 shpk"Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.8 Për miratimin e studimit urbanistik për objektin "Hidrocentrali i Sasajt" komuna Lukovë, për shoqërinë "ENERGO SAS shpk"Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.9 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor për "Zonë Tregtare" me siperfaqe 18.6 Ha, në territorin brenda studimit urbanistik të zonës në perëndim të qytetit të TiranësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.10 Per miratimin e ndryshimit të planit rregullues të qytetit të Tiranës, në lidhje me zonimin e zones prioritare "D1"nga "Zonë sportive" sipas planit rregullues në "Zonë për zhvillim" dhe "Zonë park urban"Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.11 Per miratimin e ndryshimit të planit rregullues të qytetit të Tiranës, në lidhje me zonimin funksional, të territorit me sipërfaqe 4.3 HA në zonën "B", nga "Zonë e veçantë" sipas planit rregullues në "Zonë Banimi"Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.12 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me vila individuale në territorin me sipërfaqe 18.8 HA në fshatin Lundër, Komuna Petrelë, në Qarkun e TiranësDt. 13.01.2009 Vendim Nr.14 Për miratimin e ndryshimit në studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit, si dhe në rregulloren për zbatimin e tijDt. 13.01.2009 Vendim Nr.16 Për miratimin e ndryshimit të studimit urbanistik, sheshit dhe lejes së ndërtimit për objektin "Fshat Turistik" në parcelën nr.5, në zonën turistike të Gjirit të Lalzit,për shoqërinë "Lura" sh.p.k.Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.17 Për miratimin e ndryshimit në studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit, si dhe në rregulloren për zbatimin e tij (copy 1)Dt. 13.01.2009 Vendim Nr.19 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në territorin me sipërfaqe 19.73 HA në fshatin Selitë-Komuna Farkë, në sektorin A/4, sipas studimit rajonal dhe mjedisor të zonës, Selitë,Sauk,Farkë,Lundër,Mullet dhe PetrelëDt. 13.01.2009 Vendim Nr.20 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor në territorin me sipërfaqe 26.56 HA në fshatin Selitë, Komuna Farkë në sektorin A/5, sipas studimit rajonal dhe mjedisor të zonës, Selitë,Sauk,Farkë,Lundër,Mullet dhe Petrelë