Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr.8
Datë

18-01-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 1.2 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqërinë "Primavera" sh.p.k në komunën Ishëm , Qarku Durrës
Bashkëngjitje

Vendimi nr 8 KKT dt 18.01.2013