Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr.7
Datë

18-01-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 9.71 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqëritë "Shijaku" sh.p.k ,"Natoja" sh.p.k. dhe "Dobi Management" sh.p.k. ,në komunën Ishëm ,Qarku Durrës
Bashkëngjitje

Vendimi nr 7 KKT dt 18.01.2013