Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr.2
Datë

18-01-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Qafëzezë" me investitor shoqërinë "Çaushi Energji" sh.p.k. , në Komunën Mollas , Qarku Korçë
Bashkëngjitje

Vendimi nr 2 KKT dt 18.01.2013