Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 1
Datë

18-01-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Stravaj" me investitor shoqërinë "Stravaj Energy" sh.p.k. , në Komunën Stravaj , Qarku Elbasan
Bashkëngjitje

Vendimi nr 1 KKT dt 18.01.2013