Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.37

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 Leje zhvillimore komplekse për venddepozitimin e mbetjeve urbane në Bajkaj, Komuna Vergo, Qarku Vlorë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 37 KKT dt 10.05.2013