Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.35

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për rivlerësimin e studimit të planit rregullues të parkut kombëtar të Dajtit, miratuar me vendim të KRRTRSH Nr.9, dt. 06.04.1994 dhe leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hapësirave dhe mjediseve rekreative bio-klimatike, Mali i Dajtit, Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 35 KKT dt 10.05.2013