Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.34

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për rivlerësimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit

Bashkengjitje:

Vendimi nr 34 KKT dt 10.05.2013