Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 20

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Kardhiq , për shoqërinë koncesionare "AE Kardhiq" sh.p.k. , Qarku Gjirokastër

Bashkengjitje:

Vendimi nr 20 KKT dt 04.07.2013