Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 19

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit të F.N.SH - 712 , Komuna Vaqarr, Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 19 KKT dt 04.07.2013