Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Kamëz

Është në Fuqi Plani i Përgjithshëm Vendor, miratuar me Vendim KKT Nr. 8, datë 20.12.2012

388E3C