Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Pukë

Miratuar, në proces zbardhjeje.

81cb2a