Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Kolonjë

Miratuar, në proces zbardhjeje

81cb2a