Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Këlcyrë

Në proces hartimi

ef7186