Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Klos

Miratuar, në proces zbardhjeje.

81cb2a