Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Vorë

Në proces hartimi

ef7186