Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Pogradec

Në proces miratimi

f7931d