Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Kurbin

Miratuar, në proces zbardhjeje.

81cb2a