Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.12

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane për qytetin e Maliqit, Qarku Korçë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 12 KKT dt 04.07.2013

Harta