Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.10

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjës elektrike për hidrocentralin Trebisht , Komuna Trebisht , Rrethi Bulqizë , për shoqërinë "Sa-Gle Kompani" sh.p.k.

Bashkengjitje:

Vendimi nr 10 KKT dt 04.07.2013