Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.9

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Strelca 1", "Strelca 2" dhe "Strelca ", Komuna Gorë, Qarku Korçë për shoqërinë "Strelca Energy" sh.p.k.

Bashkengjitje:

Vendimi nr 9 KKT dt 04.07.2013