Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.7

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Tuçep 2" në Komunën Ostren , Qarku Dibër , për shoqërinë "Duka T2" sh.p.k.

Bashkengjitje:

Vendimi nr 7 KKT dt 04.07.2013