Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.2

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e 11 hidrocentraleve të kaskadës mbi lumin Curraj, me investitor shoqërinë "Telemenia Curraj" sh.p.k. ,Rrethi Tropojë , Qarku Kukës

Bashkengjitje:

Vendimi nr 2 KKT dt 04.07.2013