Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr.3

Datë

08.10.2013

Emërtimi

Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendimi nr 3 dt 08.10.2013